atstovas

atstovas
1 atstõvas sm. (2) atitikmuo: Noras rasti beveik visiems naujųjų kalbų žodžiams atstõvai senovės kalbose apjakina kalbininką K.Būg.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • atstovas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Grupės įgaliojimą turintis asmuo ir atstovaujantis jai kitoje grupėje. Pvz., ministerijos atstovas valstybiniuose egzaminuose, mokyklos atstovas kokioje nors konferencijoje, žaidimų komandoje ir pan.… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • atstovas — atstõvas, atstõvė dkt. Tautõs atstõvai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atstovas — 2 atstõvas, ė smob. (2) asmuo, atstovaujantis kieno nors interesams, veikiantis kieno vardu: Ir Vilniaus atstõvai atvažiavo J.Jabl. Vietinėse tarybose dirba dešimtys tūkstančių priešakinių žmonių – darbininkų, kolūkiečių, darbo inteligentijos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • veterinarinio vaisto tiekimo rinkai teisės turėtojo atstovas — statusas Aprobuotas sritis veterinariniai vaistai apibrėžtis Fizinis ar juridinis asmuo, žinomas kaip vietinis atstovas, veterinarinio vaisto tiekimo rinkai teisės turėtojo įgaliotas atstovauti Lietuvos Respublikoje. atitikmenys: angl.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • žuvininkystės verslo atstovas — statusas Aprobuotas sritis žuvininkystė ir žvejyba apibrėžtis Fizinis asmuo, besiverčiantis individualia žuvininkystės veikla pagal verslo liudijimą arba nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą, esantis žuvininkystės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • nepilnamečio užsieniečio teisėtas atstovas — statusas Aprobuotas sritis viešasis administravimas apibrėžtis Tėvas, motina ar kitas asmuo, pagal valstybės, kurios pilietis ar nuolatinis gyventojas yra nepilnametis užsienietis, teisės aktus atsakingi už nepilnametį, esantį Lietuvos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • prieglobsčio prašytojo įgaliotas atstovas — statusas Aprobuotas sritis viešasis administravimas apibrėžtis Asmuo, kuris Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gali atstovauti prieglobsčio prašytojo interesams valstybės institucijose, kai nagrinėjamas prieglobsčio prašymas.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • buitinio elektros energijos vartotojo atstovas — statusas Aprobuotas sritis elektra apibrėžtis Asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas atstovauti buitiniam elektros energijos vartotojui, – buitinio elektros energijos vartotojo pilnametis šeimos narys ar kitas asmuo (nuomininkas, panaudos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • verslo atstovas — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Ūkininkas arba fizinis asmuo, besiverčiantis individualia veikla pagal verslo liudijimą arba Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą, arba privataus juridinio… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • melžimo įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas — statusas Aprobuotas sritis pienininkystė apibrėžtis Europos Sąjungoje įsisteigęs juridinis asmuo, turintis melžimo įrangos gamintojo raštišką leidimą vykdyti jo vardu visus arba dalį įpareigojimų ir formalumų, susijusių su melžimo įrangos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”